فرم تماس با ما

 
 
 

شماره تماس:

مدیریت :                                      09171284460

                                                    09173137841           

 

فروش:                                         09177293980    

                                                  09171128754            

 

فکس :                                          02189776200      

 

سامانه پیامکی:                                3000498888            

 

ایمیل :salarshiraz@ymail.com                                             

 

  آدرس: کیلومتر 65 جاده شیراز اصفهان       

آدرس دفتر مرکزی