رب قوطی یک کیلویی

4000 گرم

800 گرم

400 گرم

وزن خالص

4 عدد

12 عدد

12 عدد

تعداد در هر بسته

 

ارسال نظر
نام آدرس ایمیل
دیدگاه :